Πρόσκληση στην έκθεση DIGITAL CONSTRUCTION 2023

Η GET με χαρά σας προσκαλεί στην έκθεση DIGITAL CONSTRUCTION 2023, η οποία θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στις 10 & 11 Ιουνίου 2023.

Η GET συμμετέχει στην έκθεση DIGITAL CONSTRUCTION 2023, στο πλαίσιο του έργου «eLEONAS ppWebGIS – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01288.

Το έργο «eLEONAS ppWebGIS» χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώστε την πρόσκλησή σας, να συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να την παραδώστε στην υποδοχή της έκθεσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We try to answer all inquiries as soon as possible!